Mapa dôležitých miest

1 - Učebňa. Učebňa sa nachádza na Partizánskej Ceste 3501/71.

2 - Cvičisko. Začiatky šoférovania budete trénovať na priestrannom cvičisku, ktoré sa nachádza na začiatku Seliec.

3 - Križovatka Štefánikovho nábrežia a Kapitulskej. Budete prichádzať smerom od Zvolena a očakáva sa od vás, že na tejto križovatke sa vystrčíte do polovice križovatky, budete čakať, kým prejdú vozidlá v protismere a po zasvietení zelenej na pomocnom semafore budete pokračovať smerom na Kapitulskú.

4 - Križovatka Národnej a Jána Cikkera. Je tu stopka, ste v miernom stúpaní a poriadne nevidíte do ľava na prichádzajúce vozidlá po Cikkerovej. Očakáva sa od vás, že zastanete na križivatke tak, aby ste už videli prichádzajúce autá, dali im prednosť a až potom pokračovali po Cikkerovej.

5 - Križovatka Švermova. V polovici ulice je zákaz vjazdu. Pôjdete smerom od plážového kúpaliska a očakáva sa od vás, že v polovici ulice odbočíte do prava a v žiadnom prípade sa nepokúsite pokračovať ulicou ďalej.

6 - Križovatka Kapitána Nálepku a Poľná. Prídete na križovatku povedľa modrého kostolíka do pomerne prudkého kopca a dostanete za úlohu odbočiť do ľava na Poľnú. Nepríjemná kombinácia pohýňania do kopca v kombinácií s veľkou premávkou na Poľnej a prechodom pre chodcov, kde býva taktiež veľmi veľa ľudí v každom čase.

7 - Diaľnica v meste. Pasca na tých, ktorí chcú celú skúšku absolvovať so zaradenou dvojkou a tým sa vyhnúť prekročeniu povolenej rýchlosti. Tu si treba dať pozor na to, že na diaľnici v meste platí aj minimálna rýchlosť.

8 - Rýchlostné obmedzenie. Tu neexistuje presné miesto. Policajt ale sleduje značky na ceste a ak si nevšimnete rýchlostné obmedzenie (ktoré tam ešte včera nemuselo byť), máte problém. Tu platí jediné pravidlo. Dávajte pozor na to, čo je na značkách popri ceste a za žiadnych okolností neprekračujte povolenú rýchlosť.

9 - Parkovanie medzi autá. Tu neexistuje presné miesto. Policajt vám napríklad povie, že máte ísť na parkovisko pred Kaufland a tam máte zaparkovať nejakým spôsobom medzi autá. Treba len dodržať to, čo vám povie (predkom alebo nacúvať).

10 - Chodci na prechode. Tu neexistuje presné miesto. Obvykle vás ale pošlú na miesto, kde je veľa prechodov a veľa chodcov v každom čase. Napríklad na Námestí slobody. Treba byť v strehu, pretože tam chodci vybiehaju z hocijakého smeru a treba im dávať na prechode prednosť. Pozor aj na to, že môže byť na mieste policajt, ktorý dáva pokyny priamo pri prechode a vtedy treba rešpektovať jeho pokyny.